Lilla Citadellknatet (0,75km)

Rekommenderas för barn mellan 4-7 år. Knatet är ett varv inne på Citadellområdet som mäter 0,75 km. Start och mål sker inne på Citadellområdet. Alla barn som deltar får dricka och något att äta efter loppet. Medalj  till alla som går i mål

 

Stora Citadellknatet (1,5 km)

Rekommenderas för barn mellan 8-11 år. Knatet är två varv inne på Citadellområdet som mäter totalt 1,5 km. . Start och mål sker inne på Citadellområdet.  Alla barn som deltar får dricka och något att äta efter loppet. Medalj  till alla som går i mål

 

Elise, 8 år får agera fotomodell. hon sprang Lilla Knatet förra året. Kanske har hon avancerat iår till stora knatet!

Made with Adobe Muse

grafisk design & layout